OnderwijsMens biedt perspectief aan besturen

 • Zoek je naar je toegevoegde waarde als bestuurder, voor onderwijskwaliteit in de scholen?
 • Heb je zorgen over het verantwoorden van onderwijskwaliteit van een directeur? 
 • Weet je niet waar je moet beginnnen met het monitoren van het strategisch beleid?
 • Wordt er in jouw bestuur te veel vergaderd en zoek je naar verdiepend samen leren? 
 • Maak je je zorgen over de kwaliteit van het onderwijs op een school?

Opbrengst bestuurders

 • Herkenbaar kwaliteitsbeleid in het bestuur en in de school
 • Systematische aanpak met een kwaliteitscyclus in een bestuursjaar, in lijn met het strategisch beleid
 • Beleid op kwaliteit: met beredeneerde monitoring 

Opbrengst schoolleiders

 • Bewegingsruimte binnen kaders: je weet waar je aan toe bent
 • Planmatige ondersteuning: sturing op maat
 • Transparante monitoring: geen verborgen agenda's

Social media

Agenda