Een schoolleider vertelt...

Tjitske Geluk, directeur Montessorischool Westervoort (27 maart 2015) n.a.v. een begeleidingstraject van november 2014 tot en met februari 2015:

'Het begeleidingstraject heeft mijn team opnieuw in hun kracht gezet. Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven t.a.v. eigenaarschap van kinderen, die leerkrachten direct in de praktijk brachten.  Door kinderen beter in beeld te brengen ontstaat tijdwinst voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (verantwoord loslaten) Ook hebben we meer zicht gekregen op het belang van planmatig handelen (PDCA-cyclus) en meer diepgang weten te bewerkstelligen in ons onderwijs.'

link website van de school: http://montessorischoolwestervoort.nl/

Op deze school hebben we de volgende interventies met maat gerealiseerd:

  • opbrengstenanalyse met (advies-) rapportage
  • feedbackbijeenkomst met het team, over kwaliteit van het onderwijs
  • groepsbezoeken a.d.h.v. een kijkwijzer
  • feedbackbijeenkomst, naar aanleiding van groepsbezoeken: samen leren
  • professionaliseringsbijeenkomst: versterken waarnemen en begrijpen onderwijsbehoeften van leerlingen

Hieronder een afbeelding van de samenwerking op de school met de DaVincigroepen

Social media