Schoolleider vertelt...

Wanneer ben je tevreden? vraagt Wilma Willems zo'n 1,5 jaar geleden aan schoolleider Sander van Limbeek van katholieke basisschool Vita Vera te Renkum.

Mede door Wilma's input heeft de Vita Vera, gezamenlijk en met elkaar, een kwalitatief verbetertraject gelopen welke heeft geresulteerd in hogere opbrengsten en een positieve beoordeling van de Onderwijsinspectie.

De focus van het team, groeiend naar een vakbekwaam team in een professionele leergemeenschap, lag hierbij op opbrengstgericht werken, waarbij zorg planmatig en passend gerealiseerd is. Tevreden?

Beslist! Door verandering van attitude en versterken van systematiek zijn en blijven we een school in ontwikkeling. Kritisch en met hoge verwachtingen, net als Wilma.

Sander van Limbeek (directeur) en Annemarie van den Berg (intern begeleider). 

 

Social media

Agenda