Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Expert Onderwijskwaliteit 2023-2

Deze opleiding is gecertificeerd en opgenomen in het Schoolleidersregister, voor 100% herregistratie (100 punten). 

De opleiding kent een opbouw in drie fasen. In de eerste fase onderzoek je je eigen (organisatie-)opvattingen over onderwijskwaliteit. Vanuit die opvattingen onderzoek je welke mogelijkheden en manieren er zijn om kwaliteit inzichtelijk te maken en te verantwoorden.
We gaan uit van de kwaliteitsdomeinen van het onderzoekskader van de inspectie van onderwijs (2022). In deze fase maak jij een beredeneerd ontwerp en een begin met een zelfevaluatie. Waarom maak je bepaalde keuzes? Wat maak je zichtbaar? Vanuit het IK-perspectief bouwen we in de tweede fase verder naar een WIJ-perspectief van een lerend team. Hoe kunnen WIJ onszelf de maat nemen? Waar staan wij voor als team? Hoe maken we dat zichtbaar, meetbaar en merkbaar? In deze fase draag je bij aan het collectief kwaliteitsbewustzijn van het team. In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op de lerende organisatie en leidinggeven aan professionele ontwikkeling en professionalisering. Je verdiept je in de wijze waarop het bestuur leiding geeft aan onderwijskwaliteit en de wisselwerking met de school en het team. Je maakt eventueel een keuze voor een specialisatie: 1.Leiding geven aan professionele ontwikkeling, 2. Auditor, of 3. Kwaliteitsbegeleider bij het creëren van een zelfevaluatie. Je rondt de opleiding af door een kwalitatieve zelfevaluatie te creëren, inclusief een toekomstgericht kwaliteitsplan voor de organisatie waar je werkt: functioneel, authentiek, eigenWijs en koersvast.

Ervaringen van deelnemers, uit de opleiding Expert OnderwijsKwaliteit >> LINK