Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Opleiding Expert Onderwijskwaliteit 2024

Deze opleiding is gecertificeerd en opgenomen in het Schoolleidersregister po, voor maar liefst 100% herregistratie (100 punten). 

De opleiding kent een opbouw in drie fasen. In de eerste fase onderzoek je je eigen (organisatie-)opvattingen over onderwijskwaliteit. Vanuit die opvattingen onderzoek je welke mogelijkheden en manieren er zijn om kwaliteit inzichtelijk te maken en te verantwoorden.
We gaan uit van de kwaliteitsdomeinen van het actuele onderzoekskader van de inspectie van onderwijs (2023). In deze fase maak jij een beredeneerd ontwerp en een begin met een zelfevaluatie. Waarom maak je bepaalde keuzes? Wat maak je zichtbaar? Vanuit het IK-perspectief bouwen we in de tweede fase verder naar een TAAK-perspectief met een lerend team. Hoe kunnen wij onszelf de maat nemen? Waar staan wij voor als team? In hoeverre maken we dat zichtbaar, meetbaar of merkbaar? In deze fase draag je bij aan het collectief kwaliteitsbewustzijn van het team. In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op het WIJ-perspectief in een lerende organisatie en leidinggeven aan professionele ontwikkeling en professionalisering. Je verdiept je in de wijze waarop het bestuur leiding geeft aan onderwijskwaliteit en de wisselwerking met de school en het team. Je maakt eventueel een keuze voor een specialisatie: 1. Kwaliteitsbegeleider bij het creëren van een zelfevaluatie;  2. Auditor.
Je rondt de opleiding af door een kwalitatieve zelfevaluatie te creëren, met kwaliteitsbeleid en een toekomstgericht kwaliteitsplan voor de organisatie waar je werkt: functioneel, authentiek, eigenWijs en koersvast.

Lees hier over de ervaring met de opleiding, van een kwaliteitsbewuste tandem, die doelbewust leidinggeeft aan onderwijskwaliteit >> 

Deelnemers aan het woord en in beeld, lees het portret van Judith en Sharon en van Marise!

We zijn voornemens om een opleidingsgroep te starten in Zuid-Limburg. Heb je interesse? Laat het ons vooral weten via deze link >>
Bij voldoende interesse gaan wij graag aan de slag met de voorbereidingen.