Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Intern begeleider Next level 2020-2021

Deze opleiding is bedoeld voor ervaren intern begeleiders, teamleiders en/of professionals met een master (S)EN en/of wetenschappelijke opleiding. Om je huidige kennisbasis en handelingsrepertoire te actualiseren, te verdiepen en /of te specialiseren. Met een actieve verbinding tussen theorie en praktijk.

We bouwen samen met jou verder op de knowhow uit je basisopleiding. Met een persoonlijke ontwikkelingsgerichte opleidingsroute. 
De opleiding wordt opgebouwd vanuit het hart van het onderwijs: lerende kinderen in een groep. Wat heeft jouw team nodig om het Next level te bereiken in de verschillende dimensies van het handelingsgericht (leren) denken? Welke pedagogische en didactische keuzes zijn passend om tot betere afstemming te komen? Met passende gelijke kansen! 

Vanuit het perspectief van de kinderen en leraren bouwen we in de tweede fase verder naar het perspectief van een lerend team en een professionele, lerende organisatie. Welke kenmerken zie je in jullie populatie? Op welke manier willen jullie samenwerken met ouders als partners? Wat heeft jouw team nodig om in de basisondersteuning uit te gaan van verschillen? Hoe geef je leiding aan een professioneel, lerend team? Hoe formuleer je daarbij een functioneel schoolondersteuningsprofiel, oftewel een SOP?
In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op de school/IKC als professionele, lerende organisatie, in de wijk, in het bestuur en in het samenwerkingsverband. Tot slot geef je jouw kennis en vaardigheden betekenis in het ontwerpen van ondersteuningsbeleid: functioneel, authentiek en koersvast!

In de folder vind je mogelijke inhoudelijke thema's om te leren actualiseren én thema's om in te specialiseren. Jij hebt het roer in handen. Wij arrangeren samen met jou een passende opleidingsroute. In de folder vind je meer over het wat en hoe.