Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Opleiding Intern begeleider Next level 2021 - 2022

De folder volgt zo snel mogelijk. 

We starten deze opleiding met een tweedaagse op 30 september en 1 oktober 2021. 

Je kunt in de Next-level-route delen van de andere opleiding volgen. 
Stel dat er op jouw school een leesverbetertraject start of een implementatietraject voor een nieuwe rekenmethode. 

We denken graag met je mee.