Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Opleiding Intern begeleider Next step 2022

De nieuwe folder voor de opleiding: Intern begeleider Next Step 2022 staat online! 

De opleiding kent een opbouw waarin we starten met de dimensies van het handelingsgericht denken.
Wat hebben leraren nodig om handelingsgericht te leren denken?


Welke inhouden uit de verschillende taal-, reken- en sociaal emotionele domeinen zijn hierbij cruciaal, welke pedagogiek en didactiek is passend en hoe kom je tot afstemming?

Vanuit het perspectief van de kinderen en leraren bouwen we in de tweede fase verder naar het perspectief van een lerend team. Welke kenmerken heeft jullie populatie? Op welke manier willen jullie samenwerken met ouders als partners? Wat heeft jouw team nodig om in de basisondersteuning uit te gaan van verschillen? Hoe geef je leiding aan een lerend team? Hoe formuleer je een schoolondersteuningsprofiel, oftewel een SOP?

In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op de school/IKC als lerende organisatie, in de wijk, in het bestuur en in het samenwerkingsverband. Tot slot geef je jouw kennis en vaardigheden betekenis in het ontwerpen van een ondersteuningsplan, functioneel, authentiek en koersvast.

Afgestudeerde deelnemers aan het woord en in beeld? Je vindt ze onder de link >>