Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Opleiding Intern begeleider Next step 2024

Er start een groep in Wijchen (Nijmegen) in september 2024.
Bij interesse, vragen en/of opmerkingen mail naar iris@onderwijsmens.nl


De opleiding kent een opbouw waarin we starten met de dimensies van het handelingsgericht en kwaliteitsbewust denken.
Wat hebben leraren nodig om handelingsgericht te leren denken? Om hun onderwijs dagelijks af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 


Vanuit het perspectief van de kinderen en leraren bouwen we in de tweede fase verder naar het perspectief van een lerend team. Welke kenmerken heeft jullie populatie? Op welke manier willen jullie samenwerken met ouders als partners? Wat heeft jouw team nodig om in de basisondersteuning kwaliteitsbewust af te stemmen op verschillen? Hoe geef je leiding aan een lerend team? Hoe formuleer je een schoolondersteuningsprofiel, oftewel een SOP? Op welke manier breng je samenhang en een logische ordening aan in de jaarplanning? 

In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op passend onderwijs in de school/IKC als lerende organisatie, in de wijk, in het bestuur en in het samenwerkingsverband. Tot slot geef je jouw kennis en vaardigheden betekenis in het ontwerpen van ondersteuningsbeleid en een ondersteuningsplan, functioneel, authentiek en koersvast.

Deelnemers aan het woord en in beeld? Lees hier het portret van Richard en Niels!