Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Opleiding Rekenexpert 2022

De folder voor de nieuwe opleiding Rekenexpert 2022 staat online! 

Wat hebben kinderen nodig om te leren rekenen? De opleiding kent een opbouw waarin we starten met de bouwstenen van doeltreffend rekenonderwijs.

Welke inhouden zijn hierbij cruciaal, welke didactiek is passend en hoe kom je tot afstemming? We nemen je mee in onderwijs met verhalen en informatiebronnen. Met de bouwstenen bouwen we vanuit het perspectief van de kinderen verder naar het perspectief van de lerende leraar: wat heeft jouw collega nodig om in zijn lesgeven uit te gaan van verschillen? Wat betekent dit voor jouw rol in het team? In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis op het lerende team en het samen creëren van rekenbeleid. De kennis en vaardigheden die je opdoet krijgen zo steeds meer verdieping en betekenis.

Deelnemers aan het woord en in beeld, onder >> de LINK