Onderwijs in jouw organisatie verrijken

Opleiding Taal-leesexpert 2021-2022

Eind december wordt de folder gepubliceerd voor de nieuwe opleiding: Taal-leesexpert 2022-2023!
----------
Omdat wij bijzonder graag bijdragen aan de kwaliteit van het taal-leesonderwijs in de scholen en IKC's, met meer leesplezier én nog meer motivatie om te lezen. 

In deze opleiding zal dr. Nicole Heister-Swart een krachtige inhoudelijke rol innemen. Je zult genieten van het enthousiasme, de kennis en de vaardigheden van Nicole. 
Zij neemt je mee in de doorgaande lijn van beginnende geletterdheid en woordenschatontwikkeling naar een functionele (begrijpende) leesvaardigheid. Een leesvaardigheid voor kinderen, zodat zij zichzelf in/én deze wereld leren kennen, met behulp van allerlei soorten teksten en bronnen. 
Nicole werkt bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij zal ook tijdens de opleiding zoveel mogelijk actualiteiten inbrengen, vanuit ervaringen en onderzoek, om jou zo actueel mogelijk op de hoogte te brengen. 

De opleiding kent een opbouw waarin we starten met bouwstenen van het taal- en leesonderwijs in de groep. Wat hebben kinderen nodig om te leren lezen? Welke inhouden zijn hierbij cruciaal, welke didactiek is passend en hoe kom je tot afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?


We nemen je mee in onderwijs met verhalen en informatiebronnen. Met de bouwstenen bouwen we vanuit het perspectief van de leerlingen verder, naar het perspectief van de lerende leraar. Wat heeft jouw collega nodig om in zijn onderwijs uit te gaan van verschillen? Wat betekent dit voor jouw rol in het team? In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op het lerende team en het samen creëren van functioneel, levend en creatief leesbeleid. De kennis en vaardigheden die je op gaat bouwen krijgen steeds meer verdieping en betekenis. Mét effect in je onderwijspraktijk, voor jouw team én vooral voor de leerlingen en hun ouders! 

Een treffend ervaringsverhaal over deze opleiding van Natascha Reijnders van basisschool Maurice Rose in Margraten >> LINK naar online versie van het artikel