Ambities, twijfels, zorgen, onvrede...

  • Ambitie om recht te doen aan een brede opvatting van onderwijskwaliteit? 
  • Twijfel je of je de goede dingen goed doet?
  • Maak je je zorgen over de kwaliteit van het onderwijs?
  • Werkt iedereen zich suf en kun je nog niet tevreden zijn?

Ik ben Wilma Willems, directeur van OnderwijsMens B.V. en OnderwijsKwaliteit B.V. Samen met een team van experts begeleiden wij directeuren en bestuurders die worstelen met de complexe taak om hun team te begeleiden. Wij bieden perspectief door de belangen van de directeur, het bestuur, de leraar en het kind met elkaar te verbinden. Dit leidt ertoe dat het team zelf leiding gaat nemen in de veelheid aan informatie, grip krijgt op de kwaliteit van het onderwijs en de regie neemt in het afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. 

"WIj geloven in autonomie. Autonome mensen zijn onafhankelijk. Onafhankelijkheid geeft je bewegingsruimte. Een vrij mens ziet kansen. Hij heeft het lef een eigen koers te varen. Hij heeft de moed om te doen waar hij goed in is." 

Juliana van Stolbergschool vol ontwikkeling

Juliana van Stolbergschool op weg naar een toekomst vol ontwikkeling De school als professioneel lerende organisatie met sterker leesonderwijs Auteur: Brenda van Veen, Très Content ... lees meer

Directeur Agnes Scheffers vertelt...

In het schooljaar 2016 – 2017 hebben we met het team o.l.v. Wilma Willems gewerkt aan onze kwaliteiten op het vlak van de didactiek van het rekenen en het vergroten van onze kennis van de ... lees meer

Social media