OnderwijsKwaliteit

Op zoek naar een digitale manier om onderwijskwaliteit koersvast, eigenWijs en authentiek in beeld te brengen? Omdat je vanuit een brede opvatting op kwaliteit wil verantwoorden? Om meer recht te doen aan de kwaliteiten van je team, omdat zij elke dag bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen? 

Wij zien het in beeld brengen van onderwijskwaliteit als het navigeren vanuit een eigen koers. Vandaar de verbeelding van ons logo in de vorm van een kompasnaald. Wij staan voor een aanpak met dialoog en reflectie om tot een beredeneerde, functionele zelfevaluatie te komen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter?

Less is more. We rekenen af met papiergeneuzel en lijvige managementrapportages. Een zelfevaluatie in het onderwijsportfolio hoeft niet 'af' te zijn om een betekenisvol gesprek te voeren met de MR, met het team of met het bestuur. Op elke moment en op elke plek is het onderwijsportfolio te openen en direct presenteerbaar om over de stand van zaken in gesprek te gaan. Wil je de ander vooraf informatie sturen, dan hoef je alleen een leesinlog te sturen. . 

Vanaf augustus 2017 geldt het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van Onderwijs voor besturen en scholen. Het onderzoekskader vraagt vooral om jezelf de maat te nemen en een zelfevaluatie realiseren. Zoek je informatie, inspiratie en/of een handige, digitale manier om te komen tot een zelfevaluatie?

Wij werken onder andere met een onderwijsportfolio op schoolniveau: OnderwijsKwaliteit.online. In het onderwijsportfolio zijn de vijf kwaliteitsgebieden van het Inspectiekader geïntegreerd: schoolklimaat, onderwijsproces, onderwijsopbrengsten, kwaliteitszorg en financieel beheer. We hebben twee gebieden toegevoegd, om visie- en contextgestuurd te verantwoorden: visie en koers, school in beeld. Je kunt het onderwijsportfolio een eigen gezicht geven door kenmerkende foto's en teksten in te voegen, om te laten zien waar je met jouw team voor staat. Daarnaast maak je vooral gebruik van gevarieerde documenten die je al voor andere doeleinden gemaakt hebt. Denk daarbij aan presentaties tijdens studiedagen, samenvattingen van groepsbezoeken, uitspraken van leerlingen en ouders, video's, exemplarische voorbeeld uit de basisondersteuning (HGW-OGW), conclusies uit enquêtes, plannen, etc. De essentie is 'kwaliteitsbewustzijn' in lijn met de koers en ambities. Leren en professionaliseren zichtbaar maken! We denken graag met je mee. 

Voor gebruikservaringen...http://www.onderwijsmens.nl/nieuws/15-12-2017-/ 

Voor meer informatie, ervaringen van directeuren...http://www.onderwijsmens.nl/nieuws/28-02-2018-/

Heb je vragen, stel ze gerust. We kunnen vele ervaringen met je delen. 

Met een team van experts, scholen en besturen werken we aan het inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit in het onderwijsportfolio. We vertellen je graag meer over het gedachtegoed, de ervaringen van directeuren en het onderwijsportfolio als instrument.

Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter? We staan voor zoveel mogelijk autonomie, eigenaarschap en onafhankelijkheid. We gaan niet voor een jarenlang verplicht  scholingsaanbod. Het gaat om informatie, inspiratie en dialoog tussen  en met gebruikers. Om de keuzevrijheid en de ondersteuning te optimaliseren werken we in 2018 onder andere aan een online-platform, zodat je op elk gewenst moment op zoek kunt gaan naar antwoorden op je vraag en ervaringen kunt delen met anderen. We verwachten hier na de zomer van 2018 meer informatie over te kunnen geven. 

Een andere ontwikkeling is het aanbieden van een herregistratiemodule voor schoolleiders om het informeel en formeel leren bij elkaar te brengen. Hiervoor verwachten we een passend antwoord in januari 2019. 

Wil je meer weten over ervaringen van scholen die al werken met het onderwijsportfolio? Heb je vragen, stel ze gerust. We geven graag antwoord op je vragen en kunnen vele ervaringen met je delen. Neem contact op via: http://www.onderwijsmens.nl/contact/ Of mail via info@onderwijskwaliteit.online

Social media