Onderwijsbegeleiding, opleidingen en onderzoek

  • Ambitie om recht te doen aan een brede opvatting van onderwijskwaliteit? 
  • Op zoek naar onderwijsbegeleiding met kennis, passie en verstand van leren?
  • Maak je je zorgen over de kwaliteit van het onderwijs?
  • Werkt iedereen zich suf en kun je nog niet tevreden zijn?

Ik ben Wilma Willems, eigenaar van OnderwijsMens B.V. en OnderwijsKwaliteit B.V. Samen met een team van experts begeleiden wij directeuren en bestuurders die worstelen met de complexe taak om hun team te begeleiden. Wij bieden perspectief door de belangen van de directeur, het bestuur, de leraar en het kind met elkaar te verbinden. Dit leidt ertoe dat het team zelf leiding gaat nemen in de veelheid aan informatie, grip krijgt op de kwaliteit van het onderwijs en de regie neemt in het afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. 

"WIj geloven in autonomie. Autonome mensen zijn onafhankelijk. Onafhankelijkheid geeft je bewegingsruimte. Een vrij mens ziet kansen. Hij heeft het lef een eigen koers te varen. Hij heeft de moed om te doen waar hij goed in is." 

Partners

Partners  Natuurlijk wil je niet afhankelijk zijn van één persoon. Meerdere expertises bij elkaar brengen geeft kracht en een breder blikveld. OnderwijsMens werkt in 2019 ... lees meer

Netwerk Besturen met regie op onderwijskwaliteit The next level

Voor wie is dit netwerk?  We gingen op dinsdag 19 maart 2019 veelbelovend van start! Wordt vervolgd...     ... lees meer

Social media

Agenda