Leer- netwerktrajecten Coöperatief, professioneel, teamgericht leren

Leer- netwerktrajecten bij OnderwijsMens

Zoek je binnen je bestuur en/of binnen het samenwerkingsverband een manier om te professionaliseren? Ben je op zoek naar expertise en/of procesbegeleiding om een leer-netwerktraject te begeleiden? Een leer-netwerk waarin de deelnemers samen leren om inhoud te geven? Vooral om van en met elkaar kunnen leren? 

Voor het begeleiden van een leer-netwerktraject maken we beredeneerd gebruik van de principes van coöperatieve leerstrategieën (Kagan & Kagan, 2013), aspecten voor leiderschap bij veranderen (Kotter, 2014), elementen van een professionele leergemeenschap (Verbiest, 2016), de onderwijsopvattingen van Biesta en het recente promotieonderzoek Teamgericht organiseren in het onderwijs van Ben van Hilst (2019). 

Vraagstukken om mee aan de slag te gaan kunnen enorm breed zijn, omdat wij ook uit een enorm netwerk met experts kunnen faciliteren. Veelvoorkomende thema's zijn: 
  • Regie op onderwijskwaliteit, zoals in het netwerk Besturen met regie op onderwijskwaliteit, in verbinding met de PO Raad. 
  • Veranderende rol van een ib'er, zowel op bestuursniveau als op samenwerkingsverbandniveau 
  • Rekennetwerk, gericht op visie, actuele kennisbasis, didactisch handelingsrepertorie van een leraar, beleid en kwaliteit van het rekenonderwijs 
  • Leesnetwerk, gericht op visie, actuele kennisbasis, didactisch handelingsrepertorie, beleid en kwaliteit van het leesonderwijs