Het lef om een eigen koers te varen

Onderwijsmensen maken het verschil!

De drive van OnderwijsMens en OnderwijsKwaliteit is om het onderwijs elke dag zoveel mogelijk toegevoegde waarde te geven voor kinderen en hun toekomst. 

Er is geen mooier beroep, dan leraar zijn. Leraar zijn als mens, zonder vooroordelen, om kinderen de wereld te leren kennen en het beste uit zichzelf te leren halen. 
Een leraar kan kinderen perspectief geven en 'het geloof in eigen kunnen' versterken, in het hier en nu én voor de toekomst. Dat vraagt om vakmanschap van een leraar. 
Vakmanschap van een leraar vraagt om kwaliteitsbewustzijn van de leraar als lerende professional, elke dag opnieuw. 
De leraar als lerende professional vraagt om een onderwijspraktijk én een bestuur met kwaliteitsbewustzijn, als lerend team en als lerende organisatie. 
Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter? Hoe kunnen wij van en met elkaar leren om het werkgeluk te verhogen? 

Als een mens weet wat hij wil, vindt hij steeds een weg om daar te komen.

Het ontstaan van OnderwijsMens B.V. is begonnen met een complexe kwaliteitsvraag in een school. Een school vol met lieve mensen, zonder enig vakblad, zonder enige manier van planmatig werken, bol van intuïtief handelen en vooral goede bedoelingen. Een praktijk waarin een onderwijsbegeleider van top tot teen wordt uitgedaagd. Samen met de schoolleider en de intern begeleider transformeerde het team, vol onbegrip, angst en weinig geloof in eigen kunnen, naar een stralend team, vanuit eigen kwaliteiten van en met de lerende professionals, rekening houdend met de gestelde wettelijke kaders. 

De collega's van OnderwijsMens en OnderwijsKwaliteit hebben overzicht op het onderwijslandschap, ondersteunen op hoofdlijnen en leggen snel verbanden. Ze schakelen moeiteloos van het primaire proces naar landelijk beleid en weer terug. Ze kennen de praktijk in de klas en de dagelijkse ervaringen van leerlingen, leraren, directeuren en bestuurders. Ze spelen het liefst op het hele veld tegelijkertijd, trekken zich langzaam terug en adviseren op afstand, nadat ze zichzelf in de dagelijkse praktijk overbodig hebben gemaakt. De kunst is om elke dag, ieder onderwijsmens, het roer in eigen hand te laten nemen. 

OnderwijsMens is uitgegroeid naar een onderwijsinstelling met post-hbo-opleidingen. Opleidingen die als overeenkomst hebben: de kwaliteit van het onderwijs verhogen, met een duurzaam karakter. We noemen het duurzame karakter, omdat het in alle opleidingen gaat om het professionaliseren van inhoudelijke experts in scholen en besturen. Experts die vol vertrouwen leiding kunnen en willen gaan geven aan de onderwijskwaliteit in de school en/of het bestuur. 
Vanuit OnderwijsMens worden ook veelzijdige begeleidingstrajecten gefactiliteerd en ondersteund in scholen en besturen. Ook voor de begeleidingstrajecten zijn de leidende principes: professionaliseren van de onderwijsmensen in scholen, met een duurzaam karakater en vooral met afbouw van sturing. Wij zijn tevreden als we overbodig zijn geworden. 

OnderwijsMens wordt ondersteund door OnderwijsKwaliteit, met behulp van een digitale leeromgeving en digitale onderwijsportfolio's: Kindportfolio.online, Leerlingportfolio.online en Onderwijskwaliteit.online, Schoolleider.online en Leraarportfolio.online. 

OnderwijsMens en OnderwijsKwaliteit bestaat uit een kernteam van collega's om de dagelijkse processen inhoud en vorm te geven. Samen met het kernteam dragen vooral de samenwerkingspartners en de groeiende groep docenten bij aan de kwaliteit van de opleidingen en de begeleidende dienstverlening. Het kan elke dag beter én wij werken alleen samen met die mensen die ook daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de kwaliteit van het onderwijs in de scholen. De lat ligt hoog én die verantwoordelijkheid nemen wij elke dag! 
 

Team OnderwijsMens met OnderwijsKwaliteit

Docent, assessor opleiding
Anouk Pouwelse
Stuur mij een mail
ICT-beheerder
Bart Willems
Stuur mij een mail
Opleider onderwijskwaliteit
Edith van Montfort
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor opleiding
Ine Lammerschop
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor opleiding
Inge Haverhals
Stuur mij een mail
Projectmanager
Iris Willems
Stuur mij een mail
Assessor opleiding
Joyce Houben
Stuur mij een mail
Contactpersoon Kindportfolio.online
Juanita Penninx Quevedo
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor
Judith Ueberbach
Stuur mij een mail
Inspirator pedagogische kwaliteit
Lisette Bastiaansen
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor
Lisette Neijzen
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor opleiding
Lonneke Hubers
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor opleiding
Manon Segers
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor
Marise Walaardt
Stuur mij een mail
Partner in co-creaties, opleider en begeleider
Marleen Kock
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor opleiding
Monique Knubben
Stuur mij een mail
Docent opleiding en begeleider
Nicole Heister-Swart
Stuur mij een mail
Begeleider, assessor opleiding
Sharon van den Boom
Stuur mij een mail
Inspirator, assessor opleiding
Susanne Geerts
Stuur mij een mail
Begeleider, opleider en ontwikkelaar
Wilma Willems
Stuur mij een mail

Vaste partners