OnderwijsMens biedt perspectief aan besturen

Het verbeteren van je bestuur?

  • Zoek je naar je toegevoegde waarde als bestuurder, voor onderwijskwaliteit in de scholen?
  • Heb je zorgen over het verantwoorden van onderwijskwaliteit van een directeur?
  • Weet je niet waar je moet beginnnen met het monitoren van het strategisch beleid?
  • Wordt er in jouw bestuur te veel vergaderd en zoek je naar verdiepend samen leren?
  • Maak je je zorgen over de kwaliteit van het onderwijs op een school?

Opbrengst bestuurders

Herkenbaar kwaliteitsbeleid in het bestuur en in de school Systematische aanpak met een kwaliteitscyclus in een bestuursjaar, in lijn met het strategisch beleid Beleid op kwaliteit: met beredeneerde monitoring

Opbrengst schoolleiders

Bewegingsruimte binnen kaders: je weet waar je aan toe bent Planmatige ondersteuning: sturing op maat Transparante monitoring: geen verborgen agenda's