OnderwijsMens biedt perspectief aan scholen

Kwaliteitsbewustzijn en jezelf de maat nemen

  • Zoek je naar manieren om leraren én kinderen meer cyclisch, planmatig te laten werken?
  • Heeft jouw team weinig vakdidactische kennis?
  • Heb je zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in jouw school?
  • Ontbreekt er een doorgaande lijn taal en rekenen voor de leerlingen?
  • Zoek je mogelijkheden om thematisch, onderzoekend en ontwerpend te werken in jouw school?
  • Ben je te veel tijd kwijt met onzinnige sores en gedoe. zoals te veel 'papieren tijgers'?
  • Geven jouw leraren vooral methodevolgend onderwijs?

Opbrengst schoolleiders

Nieuwe inzichten en staan voor kansengelijkheid Weg met de professionele eenzaamheid in jouw team Jouw team werkt vanuit urgentiebesef aan onderwijskwaliteit

Opbrengst leraren

De leraar is regisseur van het onderwijs De leraar is baas over de methode Leraren hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen