Kindportfolio Mijn verhalen in beeld

Om mijn leren zichtbaar te maken

‘Ondersteun mij en daag mij uit om mezelf te leren kennen, als lerende in onze wereld’

Kindportfolio.online ondersteunt leraren en kinderen door systematisch leervragen te stellen. Leervragen om na te denken over zichzelf als lerende, passend bij de leeftijd en het onderwijs.

Het werken met kindportfolio.online draagt bij aan het eigenaarschap van kinderen, door kinderen daadwerkelijk zoveel mogelijk ruimte en autonomie te geven in het portfolio. De vraag aan leraren is om kinderen te begeleiden bij het zichtbaar maken van leren en bereikte doelen. Gedurende de schoolloopbaan is ons ideaal dat kinderen bewuster zelf regie nemen in hun leerproces. Door de terugkerende ZES eenvoudige vragen in het kindportfolio, ontstaat herkenning, groeiend inzicht en vaardigheid voor kind én leraar. Het kompas in het startscherm geeft overzicht en structuur en brengt de zeven basisvragen kleurrijk in beeld, om door te klikken en te kiezen.

Kennismakingsfase 
  • Welke streefsituatie hebt u voor ogen?
  • We informeren u over  kindportfolio.online. 
  • We stellen u de vraag: ‘Past deze werkwijze bij de school/IKC? Waarom?’

Vragen in ontwerpfase
  • Onze eigen leerlijnen? Landelijke leerlijnen?  Vaardigheidsoverzichten?
  • Hoe ziet ons kindportfolio eruit? Inhoudelijk? Design?
  • Met hoeveel kinderen en leraren starten we? Pilotgroep?
We schrijven een ontwerpplan en sturen u een offerte met een prijsopgaaf.
Bij akkoord kan het bouwen en inrichten starten. We nemen u mee in de testfase en wij informeren u (de systeembeheerder in de school) over de systeemwerking van het kindportfolio.

Een impressie van een week van het Kindportfolio in maart: Link