Korte bio

Het lef om een eigen koers te varen

De grondslag van OnderwijsMens en OnderwijsKwaliteit heeft zich ontwikkeld tijdens de leerloopbanen van de initiatiefnemer en de eigenaar van beide bedrijven, drs. Wilma Willems. 

Wilma had als kind één wens: juf worden in een school, zoals haar voorbeeldjuffen en -meesters, die haar als mens zonder vooroordelen de wereld wilden leren kennen. Zij hebben haar wereld groot gemaakt, vanuit het kleine dorp waar ze is opgegroeid.

Wilma startte als juf, werd leidinggevende in het onderwijs, ontwikkelde zich van Pabo-docent, studieloopbaanbegeleider, stagecoördinator, curriculumontwikkelaar en leidinggevende in het hbo tot onderwijsadviseur en directeur van onderwijsinstelling OnderwijsMens B.V. en onderwijsbureau OnderwijsKwaliteit B.V.

Als een mens weet wat hij wil, vindt hij steeds een weg om daar te komen.

Haar eerste opdracht op haar tweede werkdag als onderwijsadviseur werd toonaangevend. Ze trof een school met een inspectie-oordeel ‘zwak’. Een school vol met lieve mensen, zonder enig vakblad, zonder enige manier van planmatig werken, bol van intuïtief handelen en goede bedoelingen. Wilma werd uitgedaagd tot ver over haar bekende grenzen. Samen met de schoolleider en de intern begeleider transformeerden ze een school vol onbegrip, angst en weinig geloof in eigen kunnen naar een sterke school, vanuit eigen krachten met de lerende professionals en een professioneel lerend team, rekening houdend met de gestelde wettelijke kaders. 

Wilma heeft overzicht over het onderwijslandschap, ondersteunt op hoofdlijnen en legt snel verbanden. Ze schakelt moeiteloos van beleid naar het primaire proces en weer terug. Ze kent de praktijk in de klas en de dagelijkse ervaringen van leerlingen, leraren, directeuren en bestuurders. Ze speelt het liefst op het hele veld tegelijkertijd, trekt zich langzaam terug en adviseert op afstand nadat ze zichzelf in de dagelijkse praktijk overbodig heeft gemaakt.

Social media

Agenda