Altijd nieuwe inzichten Blijf op de hoogte

17.01.2017

Een groepsplan: gedoe of krachtig hulpmiddel?

Een groepsplan: gedoe of krachtig middel?

‘Wat een gedoe!’ hoor ik in veel teams als het gaat om het werken met een groepsplan. ‘Het kost zoveel tijd!’ Of is het gewoon moeilijk? Een groepsplan ontwerpen vraagt om denktijd. Zeker als we met een groepsplan bedoelen, een beschrijving van doelen en het  gedifferentieerde aanbod voor een bepaalde periode.  

Hoe gaat dit bij jullie op school?

Valt bij jullie op school het groepsplan onder ‘gedoe’? Hebben jullie er wel eens over nagedacht waarom je met een groepsplan werkt? Of voeren jullie braaf uit? Maken jullie een groepsplan met drie subgroepen, in de veronderstelling dat het zo hoort? Of kiezen jullie voor een beredeneerde indeling?  Hieronder een schets van de aanpak van juf Anouk en juf Anke. Twee leraren die eigenaar zijn van een groepsplan.

Krachtige voorbeelden!

Juf Anouk, leerkracht van groep 8, zoekt naar een manier om het leesonderwijs in haar groep meer samenhang en tegelijkertijd focus te geven. Zij ontwerpt een groepsplan voor geïntegreerd leesonderwijs. In haar groepsplan heeft ze WO-themaweken uitgewerkt, met een terugkerend weekritme. Vanuit waarnemingen heeft ze leerlingen met specifieke leerdoelen geclusterd en gekoppeld aan de vaste weekonderdelen. Om zowel voor uitdaging te zorgen als voor intensievere begeleiding. In elk thema heeft zij leerdoelen voor technisch lezen, woordenschat en leesstrategieën. Met accenten voor leesbeleving, leesmotivatie en informatieverwerking. Juf Anouk is met haar groepsplan baas over meerdere methodes tegelijkertijd!

Juf Anke, leerkracht van groep 3, zoekt naar een manier om de lessen in haar rekenmethode beter af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte in haar groep. Zij heeft de cruciale leermomenten in twee rekenblokken geselecteerd. Vanuit analyse en interpretatie van de tussenopbrengsten van haar groep. Samen met haar collega van groep 4 heeft ze gekeken naar de aanpak en de volgorde in de methode. In haar groepsplan zijn de cruciale leermomenten leidend. Daardoor heeft ze clusters met leerlingen ontdekt, die meer of minder intensieve begeleiding vragen. De aanpak in haar groep is gericht op begripsvorming, leren oplossen of vlot en flexibel toepassen. Passend bij de leerbehoefte van de kinderen. Ook juf Anke is eigenaar en baas over de methode!

Advies voor scholen

  • Wat is een groepsplan voor jullie? Wat staat er in? Belangrijk om te bespreken voor welke leerlijnen, voor welke groep en welke periode een groepsplan nodig is.
  • Hoe willen jullie werken met een groepsplan? Welke aanpak werkt voor jullie? Formuleer samen succescriteria om jullie aanpak te monitoren. Ga met elkaar in gesprek over het onderwijs in de groep: Wat werkt?
  • Bespreek met je team waarom jullie werken met een groepsplan: welk probleem lossen jullie daarmee op? En welk probleem dus niet.

Dit kan betekenen dat je niet meer automatisch werkt met drie subgroepen. En dat de cruciale leermomenten leidend worden. Of dat je enkele ‘losse vakken’ samenvoegt tot een groter samenhangend geheel. Een groepsplan kan een krachtig middel zijn om de basisondersteuning in de school vorm en inhoud te geven! Een krachtig middel dus om leiding te geven binnen Passend Onderwijs!

Tsja, een kunst op zich… Ben Tiggelaar in 93 seconden…bedoelt hij een schoolleider met een groepsplan?  http://www.youtube.com/watch?v=gDwtDIDDiwE&sns=em

Een groepsplan: gedoe of krachtig middel?