Altijd nieuwe inzichten Blijf op de hoogte

28.04.2018

Blij voor 25 MEI: privacywetgeving (AVG/GDPR)

Met de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR), die per 25 mei 2018 ingaat, moeten ondernemingen hun processen aanpassen aan de nieuwe eisen. Zo moeten onderne- mingen bijvoorbeeld een verwerkingsregister gaan bijhouden, verwerkingsovereen- komsten afsluiten, personeel trainen, hun privacyreglement tegen het licht houden en verschillende processen reviewen.

Om deze reden zijn wij onderdeel van het Privacy Zeker programma (zie voor de inhoud hiervan: https://privacyzeker.nl) en worden wij door Privacy Zeker begeleid bij de te nemen stappen om te gaan voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR). Samen met Privacy Zeker zullen wij alle benodigde stappen nemen, waar het onze bedrijfsvoering naar de klanten raakt (bijvoorbeeld wanneer er verwerkers- overeenkomsten moeten worden afgesloten) zal dit aan de klanten worden gemeld.