Altijd nieuwe inzichten Blijf op de hoogte

13.01.2022

Welkom Rik de Jongh!

Mijn naam is Rik de Jongh, 28 jaar en ik ben woonachtig in Nijmegen.

Ik ben onderwijskundige en academisch geschoolde basisschoolleerkracht. Drie jaar heb ik met plezier voor de klas gestaan, waarvan twee jaar op basisschool de Pelikaan op het Caribische eiland Bonaire. Hier heb ik de ‘kneepjes van het vak’ geleerd en ervaren hoe mooi het is om echt iets te betekenen in de ontwikkeling van kinderen. Het multiculturele karakter van de leerlingenpopulatie op Bonaire maakte dit een uitdaging, waar ik veel van geleerd heb. 

In de master Onderwijswetenschappen heb ik me verdiept in wetenschappelijk theorieën uit de psychologie, sociologie, pedagogische- en onderwijswetenschappen. Het onderwijs op alle niveaus, van het leren van een individu tot de rol van het onderwijs in de maatschappij, is aan bod gekomen. Ik heb dan ook ervaring opgedaan met het begeleiden van leraren, implementeren van onderwijsvernieuwingen, het ontwerpen van onderwijs en het ontwikkelen van onderwijsbeleid. Ik vind het een uitdaging om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de alledaagse onderwijspraktijk.

Sinds 2019 werk ik als onderwijskundige en locatieleider voor Studiebegeleiding Nijmegen. Ik kom hiervoor op verschillende scholen in het VO en heb onder andere ervaring opgedaan met het geven van trainingen en het aansturen van een team van coaches, vakdocenten en stagiaires.

Ik kijk er erg naar uit om voor OnderwijsKwaliteit en OnderwijsMens aan de slag te gaan en mee te werken aan het project rondom zelfregulerende vaardigheden en self-efficacy in de PO-VO overgang. In mijn optiek is het geloof in eigen kunnen voor kinderen essentieel om zich te kunnen ontwikkelen, te leren en succes te behalen.

Wil je meer weten? Je kunt mij bereiken via het mailadres: Vraag aan Rik de Jongh - Rik@onderwijsmens.nl 

Rik, je bent van harte welkom! 
Als mens, als expert, vooral met jouw bijzondere drive om te gaan voor gelijke kansen voor alle kinderen! 
Jouw collega's van OnderwijsMens en OnderwijsKwaliteit