Altijd nieuwe inzichten Blijf op de hoogte

30.04.2021

Yesss!

De opleiding Expert OnderwijsKwaliteit is gecertificeerd en opgenomen in het Schoolleidersregister, voor een volledige herregistratie (100 punten). 

Opleiding Expert OnderwijsKwaliteit 
De Commissie Certificering heeft vastgesteld:
 • Dat de niveaus van de te bereiken leerdoelen van de opleiding in voldoende mate aansluiten bij het gewenste niveau.
 • Dat de formulering van de leerdoelen, het niveau en de wijze van toetsen op elkaar zijn afgestemd.
 • Dat de wijze waarop wordt vastgesteld dat deelnemers aan de inhoud en het niveau voldoen, voldoende adequaat is.
 • Dat de kwaliteit van de verplichte literatuur voldoende is en de docenten expertise hebben op het betreffende professionaliseringsthema.
 • Dat de leerdoelen van het professionaliseringsaanbod in voldoende mate dekkend zijn voor de inhoud van de profe ssi onaliserin gsthe ma' s:
  • Persoonlijk leiderschap
  • Kwaliteitsmanagement
  • Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten