Onderwijsbegeleiding op maat

Kennis opbouwen doe je met elkaar. Omdat wij als externe adviseurs niet elke dag aanwezig zijn in het team, is het van belang het vuur zo te ontsteken dat het blijft branden. De inhoud van de begeleidingsroute bepalen we samen. In goed overleg organiseren we gespreid leiderschap in het verandertraject en nemen we alle belanghebbende doelgroepen daarin mee. Het delen van informatie, een beredeneerde actietheorie en het bouwen aan collectieve kennis zijn daarbij cruciale elementen.

Voortdurend verbinden wij het leren van kinderen aan het handelen van de leraar, het handelen van de schoolleider en het handelen van de bestuurder. Actief pendelen tussen de verschillende perspectieven geeft ons feedback in het veranderproces. Werkt ons plan? Bereiken we de kwaliteit die we nastreven? En lukt het ons om die kwaliteit te verankeren in waarneembaar gedrag van de mensen in de school? Met leerwinst voor de kinderen? 

'Simple ideas are easier to understand. Ideas that are easier to understand are repeated. Ideas that are repeated change the world.' (Simon Sinek)

Als je het lef hebt om te beginnen aan een verandering, gaat er iets gebeuren. De rode draad is het faciliteren van leren. Het doel is dat mensen het heft in eigen hand nemen. Leren is ondernemen en ondernemen is leren.

Teach what you preach. Wij geloven in de kracht van afbouw van sturing. Een schoolleider en een bestuurder nemen het roer zoveel mogelijk in eigen handen. 

We werken met vele experts samen. Aan de linkerkant hieronder of via deze link zijn verwijzingen te vinden van de experts waar we actief mee samenwerken. 

Waarom zo...

Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Wij werken aan urgentiebesef en commitment bij schoolleiders en leraren. We stellen elkaar steeds de vraag of we scherp in beeld hebben voor welk probleem we een oplossing aan het zoeken zijn.

Hoe dan...

  • Informatie & inspiratiebijeenkomsten
  • Studiebijeenkomst op maat
  • Kwaliteitsverbetertrajecten
  • HGW-trajecten binnen  basisondersteuning
  • Visie- en innovatietrajecten
  • Opleidingen 

Referenties

Social media

Agenda