OnderwijsMens biedt perspectief aan scholen

 • Zoek je naar manieren om leraren én kinderen meer cyclisch, planmatig te laten werken? 
 • Heeft jouw team weinig vakdidactische kennis? 
 • Heb je zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in jouw school? 
 • Ontbreekt er een doorgaande lijn taal en rekenen voor de leerlingen? 
 • Zoek je mogelijkheden om thematisch, onderzoekend en ontwerpend te werken in jouw school? 
 • Ben je te veel tijd kwijt met onzinnige sores en gedoe. zoals te veel 'papieren tijgers'? 
 • Geven jouw leraren vooral methodevolgend onderwijs? 

Opbrengst schoolleiders

 • Nieuwe inzichten die morgen werken in jouw groepen
 • Weg met de professionele eenzaamheid in jouw team
 • Jouw team werkt vanuit urgentiebesef aan kwaliteit

Opbrengst leraren

 • De leraar is de baas over de methode
 • De leraar is regisseur van het onderwijs
 • Leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen

Social media

Agenda