OnderwijsMens biedt perspectief aan scholen

 • Werken leraren op een eigen eiland?
 • Geven jouw leraren vooral methodevolgend onderwijs? 
 • Heb je zorgen over de opbrengsten van jouw school? 
 • Ontbreekt er een doorgaande lijn taal en rekenen voor de leerlingen? 
 • Zoek je mogelijkheden om thematisch en betekenisvol te werken in jouw school? 
 • Heeft jouw team weinig vakdidactische kennis? 
 • Ben je te veel tijd kwijt met onzinnige sores en gedoe?

Opbrengst schoolleiders

 • Nieuwe inzichten die morgen werken in jouw groepen
 • Weg met de professionele eenzaamheid in jouw team
 • Jouw team werkt vanuit urgentiebesef aan kwaliteit

Opbrengst leraren

 • De leraar is de baas over de methode
 • De leraar is regisseur van het onderwijs
 • Leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen

Social media