Brenda van Veen & Wilma Willems

Een ambitie van veel directeuren...

OnderwijsKwaliteit Online

Een ambitie van veel directeuren:
koersvast, authentiek en eigenzinnig verantwoorden

Februari 2018

Sinds augustus 2017 geldt het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van Onderwijs voor besturen en scholen. Scholen hebben veel meer ruimte gekregen om op eigen wijze de onderwijskwaliteit inzichtelijk te maken. De essentie is jezelf de maat nemen vanuit drie vragen:
‘Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter?’ Dit vraagt om een andere manier van denken en kijken vanuit een brede opvatting op kwaliteit. In samenspraak met ambitieuze directeuren leidde bijna een jaar lang experimenteren tot overeenstemming over de inhoud van een onderwijsportfolio op schoolniveau. We vertellen hieronder over het gedachtegoed van OnderwijsKwaliteit, over ervaringen van directeuren en over het onderwijsportfolio als instrument, genaamd OnderwijsKwaliteit.online.


Stoppen met papiergeneuzel
Het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van Onderwijs roept vragen op bij onderwijsinstellingen, zoals: ‘Wat zijn de opvattingen over onderwijskwaliteit?’ en ‘Hoe kunnen we onze onderwijskwaliteit inzichtelijk maken?’. Vanuit deze vragen ging Wilma Willems, OnderwijsMens, aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw online instrument: Onderwijskwaliteit.online. Dit instrument, dat gezien kan worden als een digitale etalage, maakt definitief een einde aan onnodig papiergeneuzel en stapels mappen met losse documenten. ‘Want scholen kunnen hun energie wel beter besteden’,
aldus Wilma. OnderwijsKwaliteit biedt informatie, inspiratie en een handige manier om een zelfevaluatie te creëren. Dit met als doel om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het ordenen, inzichtelijk maken en vooral verdiepen van hun informatie met betrekking tot onderwijskwaliteit. De verdiepende gesprekken met als hoofdvraag: ‘Doen we de goede dingen goed?’, zijn van toegevoegde waarde.

Scholen bepalen zelf of ze aan de slag willen gaan met het digitale onderwijsportfolio om te komen tot een zelfevaluatie. In OnderwijsKwaliteit.online is de keuze gemaakt voor een kalenderjaar, vanuit verschillende experimenten. Een kwaliteitscyclus in een kalenderjaar geeft de schoolleider ruimte om in de winterperiode de cyclus af te ronden en een nieuwe cyclus op te starten. In de winterperiode wordt ook een begroting gemaakt en wordt een formatiebudget bekend. Deze financiële informatie kan vervolgens direct geïntegreerd worden in de nieuwe kwaliteitscyclus. Een derde argument is dat de schoolleiding vroegtijdig en onderbouwd het nieuwe schooljaar op hoofdlijnen kan gaan voorbereiden, om vervolgens de operationele afstemming op te zoeken met
de diverse doelgroepen in en om de school, bijvoorbeeld in een schooljaarplanning. Het onderwijsportfolio biedt optimale keuzevrijheid voor de school. Alle handvatten zijn er, maar een school bepaalt zelf of en hoe ze deze inzetten. Het digitale onderwijsportfolio is door Wilma Willems ontwikkeld, in samenspraak met diverse schooldirecteuren. Deze gaan er mee aan de slag als regisseur van hun kwaliteitsbeleid. Het onderwijsportfolio gaat uit van een brede opvatting van kwaliteit en de kwaliteitsgebieden van de Inspectie van Onderwijs: Onderwijsproces, schoolklimaat,
onderwijsopbrengsten, kwaliteitszorg en financieel beheer. Voor een volledig visie- en context-gestuurd beeld zijn er twee domeinen toegevoegd, namelijk ‘visie en koers’ en ‘school in beeld’. Een onderwijsorganisatie kan met het onderwijsportfolio op eenvoudige en efficiënte wijze een zelfevaluatie maken: authentiek, koersvast en eigenzinnig.

Lees verder in het artikel, hieronder ingevoegd.  

https://issuu.com/onderwijsmens/docs/ok-6-juli-2018-digi-artikel-daltonacademie-de-meiboom

Meer over OnderwijsKwaliteit Online >>