Iris Willems

Een portret van Kim Scholten en Mariska de Groot

Een portret van Kim Scholten en Mariska de Groot
Interessant om te lezen hoe twee collega's samen dezelfde opleiding volgen.
Een individueel zowel als een gezamelijk proces dat in gang is gezet.

Wil je meer lezen over samen opleiden? 
Lees verder in Een portret van Kim en Mariska n de opleiding Rekenexpert!