Altijd nieuwe inzichten Blijf op de hoogte

02.09.2017

Curriculum.nu

Curriculum.nu

Vrijdag 7 juli 2017 heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs bijgaande brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief betekent de start van het vervolg -onder de naam Curriculum.nu - van de herziening van het curriculum in het primair- en voortgezet onderwijs. Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Ben je benieuwd hoe Curriculum.nu tot stand is gekomen? Lees dan de Q&A’s op de nieuwe website.

Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Ze werken vier keer drie opeenvolgende dagen samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer 6 scholen gekoppeld. Deelnemers aan de ontwikkelteams en- scholen ontvangen een vergoeding waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden geregeld.

In deze periode, NU, start de werving en selectie van leraren/schoolleider en scholen die volgend jaar aan de slag gaan. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid. Heb je interesse? Zie je mogelijkheden voor jouw team? Pak deze kans!

Brief staatsseceretaris Dekker over curriculumherziening
Infografic