Deze organisaties gingen je succesvol voor!

Het Mozaïek in Maastricht

Mozaïekonderwijs gaat uit van verschillen

Op basisschool Het Mozaïek in Maastricht hebben ze al jaren een kleurrijke leerlingpopulatie.

Vanwege hun achtergrond hebben veel leerlingen op de school extra ondersteuning in het onderwijs nodig. Door gedisciplineerd, gestructureerd en persoonlijk gericht te werken slaagt de school er in om alle leerlingen een kansrijk perspectief te bieden.

Lees verder in de onlineversie...

Altijd actuele informatie