OnderwijsKwaliteit In beeld brengen

OnderwijsKwaliteit

Op zoek naar een digitale manier om onderwijskwaliteit koersvast, eigenWijs en authentiek in beeld te brengen? Omdat je vanuit een brede opvatting op kwaliteit wil verantwoorden? Om meer recht te doen aan de kwaliteiten van je team, omdat zij elke dag bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen? 

Wij zien het in beeld brengen van onderwijskwaliteit als het navigeren vanuit een eigen koers. Vandaar de verbeelding van ons logo in de vorm van een kompasnaald. Wij staan voor een aanpak met dialoog en reflectie om tot een beredeneerde, functionele zelfevaluatie te komen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter?

Less is more. We rekenen af met papiergeneuzel en lijvige managementrapportages. Een zelfevaluatie in het onderwijsportfolio hoeft niet 'af' te zijn om een betekenisvol gesprek te voeren met de MR, met het team of met het bestuur. Op elke moment en op elke plek is het onderwijsportfolio te openen en direct presenteerbaar om over de stand van zaken in gesprek te gaan. Wil je de ander vooraf informatie sturen, dan hoef je alleen een leesinlog te sturen. . 

In OnderwijsKwaliteit.online is het actuele onderzoekskader (versie 1 juli 2018) verwerkt. De werkwijze vraagt vooral om jezelf de maat te nemen en een zelfevaluatie realiseren. In het onderwijsportfolio zijn de vijf kwaliteitsgebieden van het Inspectiekader geïntegreerd: schoolklimaat, onderwijsproces, onderwijsopbrengsten, kwaliteitszorg en financieel beheer. We hebben twee gebieden toegevoegd, om visie- en contextgestuurd te verantwoorden: visie en koers, school in beeld.

Je kunt het onderwijsportfolio een eigen gezicht geven door kenmerkende foto's en teksten in te voegen, om te laten zien waar je met jouw team voor staat. Daarnaast maak je vooral gebruik van gevarieerde documenten die je al voor andere doeleinden gemaakt hebt. Denk daarbij aan presentaties tijdens studiedagen, samenvattingen van groepsbezoeken, uitspraken van leerlingen en ouders, video's, exemplarische voorbeeld uit de basisondersteuning (HGW-OGW), conclusies uit enquêtes, plannen, etc. De essentie is 'kwaliteitsbewustzijn' in lijn met de koers en ambities. Leren en professionaliseren zichtbaar maken! We denken graag met je mee. 

Team OnderwijsMens met OnderwijsKwaliteit

Begeleider en opleider
Wilma Willems
Stuur mij een mail
Administratief talent
José Reijnen
Stuur mij een mail
(Online) begeleider
Lieve Schoofs
Stuur mij een mail
ICT-beheerder
Bart Willems
Stuur mij een mail
Partner in co-creaties
Marleen Kock
Stuur mij een mail
Begeleider
Anouk Pouwelse
Stuur mij een mail
Projectondersteuner
Iris Willems
Stuur mij een mail
(Online) ondersteuner opleidingen
Claudia Fransen
Stuur mij een mail

Vaste partners